اخبار برگزیده

(بدون عنوان)

راست میگن از قدیم می گفتن ، توبه گرگ مرگه
منم همون گرگم ، آدم نمیشم که
چند میلیارد بار دیگه باید این جوری باهام برخورد کنه تا آدم شم که بابا ، هر چی گفت یه سر ت بگو باشه ، خب !!
چرا فکر می کنم می میرم نمی دونم
چرا فکر می کنم باید حتما به نفعش باهاش حرف بزنم نمی دونم
یه بار تو عمرم نگفتم به من چه !
همه اش هر چی گفته دل دادم بهش دونه دونه حرفاشو شنیدم باهاش حرف زدم بالا و پایین کردم همه چیزو که مثلا چیزی که میگه رو گوش کنم از اون ور نظرمم بگم که مثلا حرف می زنیم یه وقت یه جاییش اشتباهه یا درسته به هم دیگه بگیم
ولی ایشون چی کار می کنه ! یا داد می زنه یا بی احترامی می کنه یا بلند میشه میره یا صورتشو کج و کوله می کنه
منم عین احمقا باید بشینم شاهد این کارای مسخره بچه گانه اش باشم
نهایت آخرش ناراحت میشم ، سرمو میندازم پایین کارمو می کنم بازم گوش می کنم به حرفاشا ولی قیافه ام خب بالاخره تغییر می کنه
تازه یه دور دیگه سر این که چمه هم باهام دعوا می کنه

عادت کرده مثل بادمجون دور قاب چینای دورش باشم
هی الکی بگم به به و چه چه

بهم ثابت شده این آدم حرف که می زنه فقط باید بهش بگی باشه ، تو درست میگی
اگه لحظه ای برعحرفش ، حرف بزنی
درسته قورتت میده

فقط تونست خوب اعصابمو به هم بریزه
باز خوبه دارم میرم بیرون
بتونم الکی بگم با ماشین میرم ولی نبرم خیلی خوب میشه
یه ذره راه برم بلکه دلم آروم بگیره ، این آتیشی که تو دلمه کم شه

شَمید


(بدون عنوان)

(بدون عنوان)

(بدون عنوان)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها